Naar hoofdcontent

Scholen

Op alle basisscholen in onze gemeente zijn combinatiefunctionarissen actief. Zij ondersteunen de scholen op het gebied van sport, bewegen, cultuur en (digitale) geletterdheid. Jaarlijks kunnen scholen via het Keuzemenu aangeven op welk gebied zij ondersteuning wensen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van kleutergym, het organiseren van tussen- en naschoolse sportactiviteiten of een sportdag.

Arlena

Arlena Stammers

Team sportstimulering

Rick

Rick Verdouw

Coördinator Zwembaden & Sportstimulering

Ilja

Ilja van Dijk

Coördinator zwembaden & Team sportstimulering

Rick G

Rik Goethals

Team sportstimulering

Willemien

Willemien Kragt

Team sportstimulering | PR communicatie

Clarinda

Clarinda Smit

Team sportstimulering