Naar hoofdcontent
Uitroepteken

24, 25 en 26 juni is Openluchtbad Rheden vanaf 13.00 uur geopend

Sport in Rheden verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring geven wij aan hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wetgeving

Wij verwerken voor verschillende doeleinden uw persoonsgegevens. Daarbij zijn wij gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en specifieke wet en regelgeving. Het verwerken van persoonsgegevens dient te gebeuren op basis van een wettelijke grondslag zoals vermeld in de AVG, namelijk:

 • Toestemming
 • Overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Vitaal belang
 • Algemeen belang
 • Gerechtvaardigd belang.

Wijze van verwerking

Sport in Rheden gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien wij ons kunnen beroepen op een van de wettelijke grondslagen. In ons geval zullen we ons veelal beroepen op de grondslagen wettelijke verplichting, uitvoeren van een overeenkomst en toestemming.

Wij verwerken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld (doelbinding) en verwerken daarbij niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk (dataminimalisatie). Indien u gebruikt maakt van ons boekingssysteem worden de gegevens die u invult gedeeld met onze softwareleverancier (COMPUDIENST LVP B.V.). Dit komt omdat wij gebruiken maken van software die draait in de cloud. Wij hebben duidelijke afspraken gemaakt over de beveiliging van uw gegevens in een verwerkersovereenkomst.

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om het doel te realiseren en hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij passen passende maatregelen om verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang en openbaarmaking tegen te gaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om bepaalde diensten aan u te kunnen bieden en om te voldoen aan specifieke wetgeving verwerken wij uw persoonsgegevens. In de meeste gevallen zullen wij onderstaande gegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (telefoonnummer/e-mailadres)
 • Rekeningnummer

In bepaalde gevallen kunnen wij ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerken. Dit doen wij uitsluitend in lijn met wet- en regelgeving. Hierbij kunt u denken aan de volgende gegevens:

 • Medische-/gezondheidsgegevens

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij passen passende maatregelen om verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang en openbaarmaking tegen te gaan.

Toestemming

Wij verwerken persoonsgegevens in eerste instantie alleen op basis van een wettelijke grondslag en ter uitvoering van een overeenkomst. In sommige gevallen kan het voorkomen dat wij uw toestemming nodig hebben om bepaalde gegevens te verwerken. Indien dat het geval is wordt u in duidelijke taal gevraagd om een toestemmingformulier te ondertekenen. Hierin staat aangegeven voor welk doel wij deze gegevens verwerken.

U heeft te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Vanaf het moment van intrekking stoppen wij direct met het verder verwerken van uw toestemming. Indien de persoonsgegevens niet meer nodig zijn zullen wij deze verwijderen.

Uw rechten

Op basis van de AVG heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van ons, namelijk:

 • Recht op inzage (Art. 15 AVG);
 • Recht op rectificatie (Art. 16 AVG);
 • Recht op vergetelheid (oftewel gegevenswissing) (Art. 17 AVG);
 • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG);
 • Recht op dataportabiliteit (Art. 20 AVG);
 • Recht op bezwaar tegen verwerkingen (Art. 21 AVG);

U kunt zich op een van de bovenstaande rechten beroepen door uw verzoek te sturen naar fg@rheden.nl.

Contact

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met fg@rheden.nl.